Bandsågverken från TTM har det gemensamt att de är mycket robust byggda. De är dessutom mycket användarvänliga.

Med ett bandsågverk är det mycket lättare att såga än med cirkelsågverk, de misstag man kan göra som nybörjare blir inte så kostsamma som med ett cirkelsåg.

Säkerheten är avsevärt mycket högre på ett bandsågverk då klingan hela tiden jobbar ifrån operatören.

Det finns inte heller någon risk för att  klingan nyps fast i virket med påföljden att  motorn stannar eller kastar iväg stocken!