CZ-1U Mobil Hydraul 80 cm

Nu är sågen här som så många efterfrågat.
En fullt hydrauliskt mobil sågverk. Byggd på en helsvetsad ram med en portalupphängd horisontel bandsåg på.
Som standard går man med såghuvudet, elekrisk matning
Manövreringen av hydrauliken ifrån dragändan av sågverket.
Som tillval kan man välja fast manöverplats i ändan av sågen, både hydraulik och elektriska reglage med full översikt på arbetet.
Stocklyften lyfter stocken till sågen och med vändare och klamp får stocken till perfekt position för sågning.
Stocken niveleras lätt med hör och sänkbara rullar.
Måttställaren undelättar också arbetet.

Tekniska data
Max diameter 80 cm
Max stocklängd 4,6 m
Totallängd 7m
Bredd 2200 mm
Höjd 2600 mm
Vikt 1600 kg

Sågmotor 12 kW eller  7,5 kW
400 V 3fas
El matning steglös hastighet 4 - 25 m / min
El höj sänkning av såghuvudet
Styrrulle elstyrd med joystick 
Bandhjuls diameter 475 mm
Sågbandsdimension 4004 x 40 mm

Hydraulisk utrustning
Stocklyft
Stockvändare klo
Stockclamp
standard levelling hållare sk klamp 1
Sidostöd 6 st
Niveleringsrullar 2 st

Sågband 10 st Sztorm 40x1,1 mm 

Pris 239.000 kr + moms och ev frakt 

Extrautrustning
Datamåttställare  11200 kr
12 kW motor 7500 kr
Stationär manöverplats 9000 kr
Förlängning 3 m (length of cut 7,6 m) 18300 kr
Barkfräs                            19000 kr
Kedjestockvändare          19000 kr
Laserriktljus grönt                10600 kr